Om konsertserien ABYSS

Konsertserien ABYSS drives av bassist og komponist Håkon Thelin, som bor på Nesodden utenfor Oslo.Håkon er kjent som en av verdens fremste formidlere av ny musikk gjennom sitt spill på kontrabassen.


Koronakrisen, og det å bli tvunget til å tenke mer lokalt, ga ideen til konsertserien som startet med to konserter høsten 2021. Det vil arrangeres 4-5 konserter i året.


Kunstneren Ignas Krunglevičius designer postere for serien.

Konsertserien ABYSS skal fremme samtidsmusikk hvor kontrabassen har en sentral rolle, innenfor rammene av et lokalt lavterskeltilbud og med et ønske om å skape en møteplass for komponister, utøvere og andre kunstnere som bor på Nesodden.Prosjektet har et fokus på lokale samarbeidspartnere, som inkluderer å bestille og fremføre verker av lokale komponister, bruke lokale musikere som medspillere og arrangere prosjekter for barn i samarbeid med Nesodden Kulturskole.  


ABYSS er støttet av Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere, CREO og Norsk Komponistforening.

Konserter spilles på disse stedene